0977888875

Nguyên tắc kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, theo đó:

Kinh doanh hoạt động mua bán nợ phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Tổ chức (không phải là doanh nghiệp), cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải thành lập doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng điều theo quy định.

– Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, tuân thủ quy định của pháp luật.

Trên đây là quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP.

Trân trọng!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest

Tin nên xem